Trening siłowy

Zapisz się na pierwszy trening personalny

Wprowadzenie pojęcia „Maksymalna liczba powtórzeń” (RM - repetition maksimum). RM (repetition maksimum) jest to maksymalna liczba powtórzeń w serii możliwa do wykonania z danym obciążeniem i przy zachowaniu prawidłowej techniki ruchu. Przymiotnik „maksymalna”

Różnice w treningu siłowym u kobiet i mężczyzn. Powszechnym błędem jest mniemanie, iż trening siłowy kobiet musi być znacząco różny niż mężczyzn. Nieporozumieniem jest wydzielanie w fitness klubach „specjalnych stref” dla kobiet i

Jest wskaźnikiem charakteryzującym zdolność organizmu do rozwijania maksymalnej siły (mocy) w możliwie krótkim czasie (przyspieszenie: dP/dt). Często myli się ją z mocą; choć wskaźniki te są mocno ze sobą skorelowane i zależą od

Przysiad jest ćwiczeniem fundamentalnym, zarówno pod względem budowania siły jak i masy mięśniowej oraz redukowania ograniczeń ruchowych. Przysiad jest również idealnym testem, sprawdzającym występowanie zaburzeń funkcjonalnych w naszym ciele. Na podstawie obserwacji oraz

W literaturze związanej z kulturystyką oraz w Internecie spotkać można rozmaite klasyfikacje metod treningowych. Istnieją tutaj znaczne rozbieżności jeżeli chodzi o nazewnictwo, a nawet opisy zastosowań poszczególnych metod. Podstawowych błędem osób rozpoczynających trening

Kiedy pojawiamy się po długiej przerwie na siłowni nasz trening powinien być na tyle lekki, aby nie wyłączył nas później z naszej codziennej aktywności. Wykonanie zbyt mocnych ćwiczeń powoduje powstanie tzw. „zakwasów”, czyli

Zaleca się czytelnikowi przed przystąpieniem do lektury tego tekstu przeczytanie artykułu pod tytułem: Trening siłowy a adaptacja we włóknach mięśniowych. Podstawową zasadą dotyczącą obciążenia jest to, że im większa jest liczba wykonywanych powtórzeń

Jest wielkością fizyczną wyrażającą ilość wykonanej pracy w danej jednostce czasu (P=W/t). Jednostką mocy w układzie SI jest WATT [W]. W sporcie jest często czynnikiem decydującym o sukcesie sportowym; w praktyce oznacza maksymalną

Mięsień Prosty Brzucha - (łac. musculus rectus abdominis) powszechnie znany jako „ABS” jest najbardziej zewnętrznie leżącym mięśniem na przedniej ścianie jamy brzusznej. Jego przyczep początkowy znajduje się na powierzchniach zewnętrznych chrząstek żebrowych V-VII

Trening siłowy często postrzegany jest jako forma ćwiczeń służąca jedynie zwiększaniu siły mięśni. Czy rzeczywiście tak jest? Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że ćwiczenia siłowe mogą służyć także poprawie wydolności, redukcji tkanki tłuszczowej