PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH METOD TRENINGU KULTURYSTYCZNEGO.

Zapisz się na pierwszy trening personalny

PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH METOD TRENINGU KULTURYSTYCZNEGO.

W literaturze związanej z kulturystyką oraz w Internecie spotkać można rozmaite klasyfikacje metod treningowych. Istnieją tutaj znaczne rozbieżności jeżeli chodzi o nazewnictwo, a nawet opisy zastosowań poszczególnych metod. Podstawowych błędem osób rozpoczynających trening siłowy jest traktowanie tych metod jako podstawowego środka treningowego. Metody te zostały stworzone głównie pod kątem kulturystyki i nawet przedstawiciele innych dyscyplin siłowych korzystają z nich niezmiernie rzadko. Przeciwnie, w istocie podstawową zasadą dotyczącą wyboru odpowiedniej metody i ćwiczenia jest prostota. Im bardziej wyrafinowana i skomplikowana metoda, tym trudniej wykonać ćwiczenie poprawnie technicznie i monitorować postępy treningowe.

Klasyfikację podstawowych metod treningu kulturystycznego wraz z anglojęzycznymi nazwami przedstawiamy w poniższej tabeli. Dodać należy, że nie wyczerpuje to wszystkich możliwych rozwiązań.

Nazwa polska Nazwa angielska Opis metody
Piramida Pyramid System Metoda ta polega na wykonywaniu kolejnych serii ze wzrastającym obciążeniem, a po osiągnięciu założonego maksymalnego obciążenia, zmniejszania ciężaru w kolejnych seriach. Można tutaj również wykonywać tylko „część wstępującą” lub „część zstępującą”.
Superseria, Seria Łączona Super Set System Polega na wykonaniu bez przerwy dwóch ćwiczeń na te same   (seria łączona) lub przeciwstawne grupy mięśniowe (superseria)
Ruchy „oszukane” Cheat System Polega na wykonywaniu końcowych ruchów w serii z pomocą   dodatkowych grup mięśniowych (np. mięśni prostowników grzbietu podczas uginania ramion ze sztangą). Pozwala na dźwiganie większych ciężarów niż w prawidłowej formie technicznej
Powtórzenia Wymuszone Forced Repetition System Polega na wykonaniu na końcu serii 3 lub 4 powtórzeń z   udziałem partnera, kiedy nie jesteśmy w stanie samodzielnie podnieść ciężaru
Zmniejszana Obciążenie Multi Poundage System Polega na wykonywaniu serii z kilkukrotną zmianą obciążenia (zwykle jedno, dwu lub trzykrotną)
Trening skomasowany Blitz Program Polega na wykonaniu całego treningu na tylko jedną grupę   mięśniową
Palenie Mięśniowe Burn System Polega na wykonaniu po serii składającej się z powtórzeń w pełnym zakresie, kilku dodatkowych powtórzeń w zakresie zmniejszonym. Wykonanie takiej serii powoduje charakterystyczne uczucie „palenia w mięśniach”


Trener osobisty, Trener przygotowania motorycznego, Warszawa
fitness klub Ursynów

dr Bogdan Krauss