logo

Regulaminy dotyczące klubu

Uczestnictwo w zajęciach grupowych możliwe jest po uprzednim pobraniu żetonu w Recepcji Klubu.
***
Na zajęciach obowiązuje limit miejsc:

Sala TI BOX – 18 osób

TI BOX Joga – 23 osób

TI FIT – 35 osób z wyjątkiem STEPu – 30 osób

Limit miejsc nie dotyczy Zumby.
***
Gwarancją miejsca jest rezerwacja. Zapisy na zajęcia prowadzone są w trosce o Wasze bezpieczeństwo i komfort.
Pierwszego zapisu dokonujemy na recepcji klubu, po zostawieniu 20 złotowej kaucji. Późniejsze rezerwacje mogą być dokonane mailowo lub na recepcji klubu.
***
Jedna osoba może zapisać się na maksymalnie 2 godziny zajęć jednego dnia.
***
W przypadku nie pojawienia się na zajęciach i nie odwołania swojej rezerwacji najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, kaucja przepada.
***
Na zajęcia należy przychodzić punktualnie – w momencie rozpoczęcia zajęć rezerwacja wygasa.
***
Pierwsza rezerwacja dokonywana jest na recepcji klubu. Klient otrzymuje potwierdzenie wpłaty.
***
Kaucja zwracana jest za okazaniem potwierdzenia wpłaty.
***
Przebywanie w sali i korzystanie ze sprzętu do ćwiczeń jest dozwolone tylko w obecności instruktora.
***
Po zakończeniu zajęć, uczestnicy zobowiązani są do odniesienia używanego sprzętu fitness, na miejsce, w którym znajdował się przed rozpoczęciem zajęć.
***
Uczestnicy zajęć grupowych są zobowiązani do bezwzględnego dostosowania się do poleceń instruktora, wynikających z toku zajęć, a także do niezakłócania ich przebiegu.
***
Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są, przed rozpoczęciem ćwiczeń, do poinformowania instruktora o ewentualnych chorobach lub dolegliwościach zdrowotnych.
***
Na sali fitness nie mogą przebywać dzieci.
***
Na zajęcia należy przychodzić punktualnie – pracownik recepcji lub instruktor, ma prawo nie zezwolić osobom spóźnionym na dołączenie do ćwiczących po rozpoczęciu zajęć.
***
Wejście na salę fitness dozwolone jest tylko w czystym obuwiu sportowym, zmienionym na terenie klubu.
***
Uczestnicy zajęć JOGI zobowiązani są do ćwiczenia boso. Niedostosowanie się do poleceń instruktora skutkuje niedopuszczeniem do zajęć.
***
Niedozwolone jest otwieranie okien.