Testy wydolnościowe

Zapisz się na pierwszy trening personalny

Test Coopera na przebiegnięciu w czasie 12 minut maksymalnego odcinka. Pomiaru można dokonywać na stadionie lekkoatletycznym lub na bieżni mechanicznej. Technika pokonywania dystansu jest dowolna: bieg, marsz lub marszobieg. Po wykonaniu próby możemy

Ocena funkcjonalna wykonywana przez trenerów TI FITNESS polega na określeniu możliwości naszego organizmu do podjęcia aktywności fizycznej. W szczególności pozwala ona na wyliczenie z niemal matematyczną precyzją ryzyka odniesienia urazu w wyniku nieodpowiednio

Polega na wykonaniu wysiłku submaksymalnego (o intensywności niższej niż maksymalna) na cykloergometrze lub wchodzenia na stopień o wysokości 33 cm dla kobiet i 40 cm dla mężczyzn. Intensywność powinna być tak dobrana aby

Test Wingate (ang. Wingate Anaerobic Test (WAnT)) jest testem mającym na celu potencjał anaerobowy (beztlenowy) organizmu. Test wykonywany jest najczęściej na cykloergometrze rowerowym choć można go również wykonać na ergometrze ręcznym (ang. crank

Istotną kwestią przy podejmowaniu treningu wytrzymałościowego jest określenie poziomu wydolności aerobowej. W warunkach laboratoryjnych oznacza się ją przy użyciu skomplikowanego oprzyrządowania: przede wszystkim cykloergometru i analizatora gazowego wydychanego powietrza. Badanie to wymaga wcześniejszej