TEST COOPERA.

Test Coopera na przebiegnięciu w czasie 12 minut maksymalnego odcinka. Pomiaru można dokonywać na stadionie lekkoatletycznym lub na bieżni mechanicznej. Technika pokonywania dystansu jest dowolna: bieg, marsz lub marszobieg. Po wykonaniu próby możemy odczytać i zakwalifikować swój wynik według poniższej tabeli.

Test Coopera (13-20 lat)
wynik w metrach

Bardzo dobrze

Dobrze

Średnio

Źle

Bardzo źle

13-14

M

2700+ 

2400-2700

2200-2399

2100-2199

2100-

K

2000+ m

1900-2000

1600-1899

1500-1599

1500-

15-16

M

2800+

2500 – 2800

2300 – 2499

2200 – 2299

2200-

K 2100+ 2000 – 2100 1900 – 1999 1600 – 1699 1600-
17-20 M 3000+  2700 – 3000  2500 – 2699  2300 – 2499  2300- 
K 2300+  2100 – 2300  1800 – 2099 1700 – 1799 1700-

Test Coopera (20-50+lat)
wynik w metrach
    Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
20-29 M 2800+ 2400-2800 2200-2399 1600-2199 1600- 
K 2700+  2200-2700  1800 – 2199  1500 – 1799  1500- 
30-39 M 2700+  2300-2700  1900-2299 1500-1899 1500- 
K 2500+  2000-2500  1700-1999 1400-1699 1400- 
40-49 M 2500+  2100-2500  1700-2099 1400-1699 1400- 
K 2300+  1900-2300  1500-1899 1200-1499 1200- 
50+ M 2400+  2000-2400 1600-1999 1300-1599 1300-
K 2200+  1700-2200 1400-1699 1100-1399  1100- 

Test Coopera (sportowcy)
wynik w metrach
  Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
Mężczyźni 3700+ 3400-3700  3100-3399 2800-3099 2800- 
Kobiety 3000+  2700-3000 2400-2699 2100-2399 2100- 

dr Bogdan Krauss