NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE.

Ewa Kądziołka TI Fitness

NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE.

Napięcie mięśniowe towarzyszy nam podczas każdego ćwiczenia, w mniejszym lub większym stopniu generowane jest podświadomie. Kiedy nasze ciało ma za zadanie pokonać znaczny opór zewnętrzny wówczas odpowiedzią układu nerwowego jest napięcie mięśniowe. W ten sposób, stabilizując staw, chronimy przed urazami nasze struktury stawowe. Napięcie mięśniowe powstaje na skutek wysłania sygnału z centralnego układu nerwowego do mięśni.

Napięcie mięśniowe odgrywa najważniejszą rolę w treningu siły. Przy świadomym wykorzystaniu tego zjawiska jesteśmy w stanie wygenerować znacznie więcej siły. Wzrost siły następuje poprzez zwiększenie połączeń nerwowo-mięśniowych, zwiększenie częstotliwości i intensywności pobudzeń włókien mięśniowych, ilości włączonych jednostek motorycznych oraz synchronizacji ich pobudzeń. Dlatego trening układu nerwowego (zwiększenie siły, doskonalenie wzorców ruchowych) znacznie różni się od treningu na zwiększenie przekroju poprzecznego mięśnia (hipertrofia). W obu przypadkach zastosuje się inne metody treningowe, inną liczbę powtórzeń. Zmęczenie także będzie inaczej odczuwalne; trening wytrzymałości mięśniowej czy hipertroficzny doprowadza do uczucia „palenia” czy ”bólu” mięśniowego, a związane to jest z wyczerpaniem zasobów energetycznych. Przy zwiększaniu siły zmęczeniu ulega układ nerwowy, mięśnie pracują przez bardzo krótki okres czasu przy bardzo dużej intensywności pobudzenia. Praca w niskich zakresach powtórzeń stwarza sytuacje kiedy jesteśmy w stanie przez cały czas trwania serii generować maksymalne napięcie przy minimalnym zmęczeniu mięśniowym.

Świadome napięcie

Jak już wspomniałem wyżej, napięcie mięśniowe pojawia się w odpowiedzi na opór zewnętrzny. Możemy spotęgować siłę skurczu mięśnia przez świadome napinanie mięśni przed wykonaniem ruchu. Jak to zrobić? Nie jest to łatwe zadanie ponieważ wymaga dobrej świadomości własnego ciała oraz wytrenowania. Jeżeli mówimy o treningu siły i ciężkich ćwiczeniach takich jak pompki, wyciskanie, przysiad, martwy ciąg itp. nie możemy zapominać o wstępnym napięciu, które zabezpieczy nasze stawy i pomoże wygenerować większą siłę.

Przede wszystkim powinniśmy skupiać się na napięciu mięśni:


• pośladkowych – pełnią funkcję ruchową, zabezpieczając odcinek lędźwiowy przed przeprostem

• stabilizatorów łopatki i najszerszym grzbietu – cofają i obniżają obręcz barkową

• napięciu mm brzucha i prawidłowym oddechu-zwiększenie ciśnienia śródbrzusznego przez oddech torem brzusznym dodatkowo stabilizuje odcinek lędźwiowy

• a także o mocnym chwycie

Napięcie wygenerowane z dalszych rejonów ciała w wyniku zjawiska ”irradiacji” zwiększa pobudzenie nerwowe w wyniku czego jesteśmy silniejsi w danym ruchu. Dzięki wykorzystaniu technik wysokiego napięcia możemy zwiększyć efektywność swojego treningu oraz jego bezpieczeństwo.

Trener przygotowania motorycznego Warszawa
fitness klub Ursynów