Anaerobowy Test Wingate

wingate test

Anaerobowy Test Wingate

Test Wingate (ang. Wingate Anaerobic Test (WAnT)) jest testem mającym na celu potencjał anaerobowy (beztlenowy) organizmu. Test wykonywany jest najczęściej na cykloergometrze rowerowym choć można go również wykonać na ergometrze ręcznym (ang. crank ergometer). Celem testu jest pomiar maksymalnej mocy anaerobowej oraz wydolności anaerobowej. Zadaniem badanego jest pedałowanie przez określony czas z maksymalną prędkością (V) pod stałym oporem (F). Pierwowzorem próby był Cumming’s test , który wykonano po raz pierwszy w Instytucie Wingate w 1974 r., następnie był on kilkukrotnie modyfikowany.

Najczęściej próba trwa 30 sekund, chociaż stosuje się również odcinki 60 i 120 sekundowe, albo wykonuje kilka 30 sekundowych prób z krótkimi przerwami (celem jest maksymalne obciążenie beztlenowych mechanizmów dostarczania energii). Zalecane obciążenie wynosi 0.075 kp na 1 kg masy ciała.

Trener personalny Ursynów, Trener przygotowania motorycznego Warszawa
fitness klub Ursynów

dr Bogdan Krauss