RFD (RATE OF FORCE DEVELOPMENT).

Zapisz się na pierwszy trening personalny
RFD

RFD (RATE OF FORCE DEVELOPMENT).

Jest wskaźnikiem charakteryzującym zdolność organizmu do rozwijania maksymalnej siły (mocy) w możliwie krótkim czasie (przyspieszenie: dP/dt). Często myli się ją z mocą; choć wskaźniki te są mocno ze sobą skorelowane i zależą od tych samych mechanizmów fizjologicznych to jednak moc jest wartością „uboższą”, bo odnosi się jedynie do maksymalnego poziomu intensywności wysiłku, który jest w stanie wygenerować organizm, a nie tak jak RFD do prędkości z jaką jest ona rozwijana. Przykładowo: kolarz torowy startujący ze startu lotnego bazuje bardziej na mocy maksymalnej i zdolności do jej utrzymania, a ciężarowiec zarzucający sztangę z pozycji statycznej właśnie na RFD.

Trener personalny, Trener przygotowania motorycznego, Warszawa
fitness klub Ursynów

dr Bogdan Krauss