MOC (DEFINICJA).

MOC (DEFINICJA).

Jest wielkością fizyczną wyrażającą ilość wykonanej pracy w danej jednostce czasu (P=W/t). Jednostką mocy w układzie SI jest WATT [W]. W sporcie jest często czynnikiem decydującym o sukcesie sportowym; w praktyce oznacza maksymalną intensywność wysiłku możliwą do osiągnięcia w krótkim odcinku czasu. Jej wielkość, w sensie fizjologicznym, zależy przede wszystkim od składu włókien mięśniowych, a ściśle mówiąc od ilości włókien typu IIx. W sensie mechanicznym zależy także od przekroju poprzecznego mięśni zaangażowanych w dany wysiłek (duża grupa mięśniowa generuje większą moc niż mała grupa mięśniowa). Mężczyźni osiągają średnio o 30% wyższe wartości mocy niż kobiety. Maksymalne wartości mocy osiągane przez sportowców zależą od rodzaju wysiłku i uprawianej dyscypliny. Wynoszą one przykładowo: podczas pracy na cykloergometrze rowerowym u kolarzy wyczynowych (mężczyzn) > 14 W*kg-1, podczas pracy na cykloergometrze ręcznym (tzw. cranking) u wyczynowych kajakarzy (mężczyzn) > 11 W*kg-1. W populacji osób o średnim stopniu wytrenowania wartości te oscylują w okolicach 50-60% powyższych wartości.

Trening przygotowania motorycznego, trener personalny

dr Bogdan Krauss

Wstecz «