Czystość w TI Health Club

Czystość w TI Health Club

 

✅️ około 400h miesięcznie przeznaczone na pracę serwisu sprzątającego

✅️ około 90 rolek ręczników papierowych
✅️ około 50 litrów detergentów do sprzątania
To tylko niektóre parametry opisujące jak ogromną wagę przypisujemy do czystości w naszym klubie.
Jeśli do tego dodamy kilkaset osób, które każdego dnia nas odwiedzają, to razem daje nam obraz, przed jakim wyzwaniem staje nasza Rusłana oraz pozostałe Panie z serwisu🙌
Wykonują one cudowną pracę, dzięki czemu nasi podopieczni mogą ćwiczyć a trenerzy pracować w bardzo komfortowych warunkach👌
Dziękujemy i doceniamy👍

Nasze Panie z serwisu to niezwykle ważne ogniwa całego zespołu, bez których funkcjonowanie TI Health Club nie byłoby możliwe 🙂