ZESPOŁY UWIĘŹNIĘCIA NADGARSTKA.

Zapisz się na pierwszy trening personalny
Bartosz Szyprowski

ZESPOŁY UWIĘŹNIĘCIA NADGARSTKA.

Ból nadgarstka może być wywołany wieloma różnymi zespołami uwięźnięcia. Jednym z nich jest zespół zaklinowania kości łódeczkowatej, który powstaje w wyniku powtarzalnych nacisków w trakcie dużych obciążeń o charakterze przeprostnym np. u ciężarowców podczas zarzutu sztangi oraz gimnastyków w momencie wykonywania ewolucji na drążku gimnastycznym. Ten sam mechanizm powoduje jałową martwicę kości główkowatej u zawodników dwuboju siłowego. Zaklinowanie grzbietowego bieguna kości księżycowatej w obrębie dalszego końca kości promieniowej jest przyczyną występowania podobnego urazu u gimnastyków. Mięsień prostownik długi kciuka, może uderzać o guzek Listera i w rzadkich przypadkach ulegać rozerwaniu.

Kolejnym zespołem uwięźnięcia nadgarstka jest zespół kompresji trójgraniasto-haczykowatej, który może wynikać ze wzmożonego wyprostu stawu nadgarstkowego i odchylenia do łokciowego, sytuację taką można często napotkać u tenisistów. Zaklinowanie wyrostka rylcowatego kości promieniowej to kolejne zjawisko uwięźnięcia w stawie nadgarstkowym występującym szczególnie u golfistów na skutek powtarzalnych nadmiernych odchyleń w stronę promieniową.

Wszystkie wymieniowe zespoły uwięźnięcia nadgarstka objawiają się lokalną nadwrażliwością ruchowo-dotykową. Ich leczenia polega głównie na chwilowym zaprzestaniu czynności ruchowych powodujących dyskomfort. Często stosuję się stabilizatory w celu odciążenia przeciążonego stawu nadgarstkowego. Bardzo sporadycznie stosowane są iniekcje sterydowe lub zabiegi chirurgiczne.

Trener Personalny, Trener przygotowania motorycznego, Warszawa
fitness klub Ursynów

mgr Marcin Przysiwek

» Dalej