ZESPOŁY POSTURALNE.

zespoły postruralne

ZESPOŁY POSTURALNE.

Zespoły posturalne charakteryzują się typowym ustawieniem brody w protrakcji i powiększoną lordozą górnej części szyjnego odcinka kręgosłupa. U pacjenta występuje zmniejszony zakres wyprostu kręgosłupa piersiowego, zaokrąglenie barków, skrócenie mięśni piersiowych, ograniczenie ruchomości stawów ramiennych i głowa przesunięta ku przodowi. Taka postawa ciała występuję u sportowców, którzy muszą długotrwale przyjmować pozycję statyczną m.in. kolarze, hokeiści czy łapacze w baseballu. Częściej jednak dysfunkcja ta występuję u „ludzi pracy”, którzy godzinami przesiadują przed komputerami z nosami wklejonymi w monitor albo u pracowników przy taśmach produkcyjnych.

Objawami charakterystycznymi dla zespołów posturalnych są m.in. ból o charakterze palenia odczuwalny wzdłuż łopatek i szyi oraz bóle podpotyliczne w rejonie przyczepów mięśnia czworobocznego i prostowników górnej części kręgosłupa szyjnego. Ból wzmaga się podczas długotrwałych pozycji statycznych i ustępuje podczas wykonywania ruchów.

Badanie wskazuje na ograniczenie ruchomości dolnego odcinka kręgosłupa szyjnego i górnej części kręgosłupa piersiowego. Podczas badania stwierdza się występowania punktów spustowych i skrócenie mięśni podpotylicznych. Mięśniami osłabionymi są mięsień zębaty przedni oraz środkowa i dolna część mięśnia czworobocznego i równoległobocznego.

Leczenie koncentruje się na wykorzystaniu odpowiednich ćwiczeń wzmacniających osłabione mięśnie, zastosowaniu terapii manualnej w celu rozluźnienia nadmiernie napiętych mięśni oraz likwidacji punktów spustowych jak i reedukacji posturalnej. Ważną sprawą jest odpowiednia organizacja ergonomii pracy/treningu by cały proces reedukacji posturalnej przynosił długofalowy skutek a nie chwilowe ukrycie problemu.

Trener Osobisty, Trener przygotowania motorycznego, Warszawa
fitness klub Ursynów