Trening dzieci z zaburzeniami.

Zapisz się na pierwszy trening personalny

Trening dzieci z zaburzeniami.

Nigdy wcześniej otaczający nas świat nie zmieniał się w tak szybkim tempie jak obecnie. Wyliczono, że każdy z nas otrzymuje codziennie taką dawkę informacji jaką otrzymywała przeciętnej wielkości rodzina w okresie średniowiecza przez około 100 lat… Nasz mózg nie ewoluuje tak szybko, żeby się do tego przystosować w optymalny sposób. Osoby dorosłe stoją przed ogromną presją sprostania oczekiwaniom otoczenia, ale nasze dzieci mają jeszcze trudniej. Coraz więcej „dobrodziejstw cywilizacyjnych”, przed którymi my się jeszcze bronimy działa w destrukcyjny sposób na nasze pociechy: np.  media społecznościowe (TikTok, Instagram czy Snapchat) upośledza zdolność koncentracji i osłabia więzi społeczne.

W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się dzieci z zaburzeniami takimi jak ADHD, czy zespół Aspergera. Nie dość, że doświadczają tych samych obciążeń co reszta ich rówieśników, to dużo trudniej sobie z tym radzą. Powoduje to często poczucie niedostosowania i wyobcowania z otoczenia, co pociąga za sobą kolejne negatywne konsekwencje dla ich rozwoju.

Niezaprzeczalnym jest fakt, że my jako rodzice dzieci z zaburzeniami psychicznymi mamy obowiązek zadbać o wyrównanie ich szans. Wszechstronny rozwój dotyczy zarówno sfery fizycznej jak i psychicznej, a jak wiadomo oba te „światy” przenikają się nawzajem i wpływają na siebie. Kiedyś standardem było to, że rozwój fizyczny dzieci opierał się głównie na spontanicznej aktywności np. podczas gry w piłkę na podwórku albo zabaw na trzepaku. Takich możliwości jest coraz mniej, a nawet jeżeli istnieją, nie każde dziecko odnajdzie się w kontakcie z rówieśnikami. Konsekwencją jest to, że dziecko nie rozwija się w optymalny sposób i w rezultacie zyskuje permanentną niechęć do ćwiczeń na całe życie. Musimy zatem zadbać o rozwój fizyczny naszych pociech w inny sposób. Jednym z nich jest trening pod okiem specjalisty, w układzie jeden na jeden. Dziecko mające problemy z funkcjonowaniem w swoim otoczeniu zyska możliwość pełnego wykorzystania swojego potencjału, aby w dalszej kolejności zyskać umiejętności konieczne dla funkcjonowania w swojej grupie rówieśniczej. TI Health Club dysponuje wyspecjalizowaną kadrą, która na pewno sprosta temu zadaniu.

mgr Grażyna Krauss, dr Bogdan Krauss