Termogeneza poposiłkowa.

Termogeneza poposiłkowa.

Przeczytaj również: EPOC (Excess of postexercise oxygen consumtion).

Termogeneza poposiłkowa czyli ciepłotwórcze działanie pożywienia to okresowy wzrost natężenia przemiany materii i wydatków energetycznych organizmu związany z trawieniem, wchłanianiem oraz transportem składników odżywczych.

Stopień nasilenia termogenezy zależy od składu i ilości pożywienia. Przyjmuje się, że ciepłotwórcze działanie pożywienia wynosi około 10% dostarczonej energii netto. Zatem na wysokość całodobowych wydatków energetycznych człowieka (TER) obok podstawowej przemiany materii (BMR) wpływ ma kalorygenne działanie pokarmu, powodujące wzrost tempa metabolizmu.

W badaniach naukowych prowadzonych już w latach 80-tych. wykazano, że w ciągu 2,5 godzin po spożyciu 80g glukozy, zwiększenie metabolizmu odpowiada 6% wartości energetycznej spożytego cukru. Natomiast zjedzenie ok. 30g tłuszczu lub 80g białka w takim samym czasie powoduje zwiększenie przemiany materii odpowiednio: 7% i 15% ich wartości energetycznej. (Nair 1983).

Zwiększenie tempa metabolizmu występuje już po 30-60 min od spożycia posiłku i może utrzymywać przez wiele godzin. Najsilniejsze działanie termogenetyczne ma białko. Swift i wsp. (Swift 1957) wykazali że dieta zawierająca ok. 122g białka powoduje zwiększenie BMR o 6% w stosunku do diety niskobiałkowej (tu jako niskobiałkową przyjęto dietę dostarczająca 22g białka/dobę). Termogeneza poposiłkowa jest więc zależna od składu diety. W praktyce, przy obliczaniu CPM przyjmuje się, że wydatki energetyczne związane z termogenezą poposiłkową sięgają w przybliżeniu 10% wartości podstawowej przemiany materii.

fitness klub Ursynów
Trening przygotowania motorycznego