PRONACJA

Pronacja (pronatio) czyli nawracanie, wewnętrzna rotacja − polega na obrocie dystalnej części kończyny do wewnątrz w relacji do jej długiej osi. Pronacja stopy jest wykonaniem nią ruchu skrętnego przeciwnego do kierunku ruchu wskazówek zegara.

Trener personalny, Trener przygotowania motorycznego, Warszawa
fitness klub Ursynów

dr Bogdan Krauss