paluch biegacza

PALUCH BIEGACZA.

Paluch biegacza jest często występującym urazem wśród zawodników dyscyplin, w których występuje nadmierne zgięcie podeszwowe lub grzbietowe pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego. Do dyscyplin tych możemy zaliczyć futbol amerykański oraz piłkę nożną. Urazy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego nie należą do łagodnych i mogą być przyczyną zarówno krótkotrwałych jak i długotrwałych stanów chorobowych.

Mechanizm urazu polega na zbyt dużym zgięciu grzbietowym stawu śródstopno-paliczkowego w chwili kontaktu stopy z podłożem. Krawędź grzbietowa bliższego paliczka opiera się o powierzchnie stawową głowy kości śródstopia. Struktury więzadłowo-torebkowe są w tym ustawieniu maksymalnie rozciągnięte. Wymuszenie nadmiernego grzbietowego zgięcia powoduje uszkodzenie podeszwowej części torebki i więzadła pobocznego a w niektórych przypadkach nawet złamanie grzbietowej części paliczka podstawnego palucha bądź głowy kości śródstopia. Najczęściej dzieje się to w momencie gdy zawodnik ma stopę ustawioną na podłożu w maksymalnym rozciągnięciu, a inny gracz uderza go w piętę wymuszając silne zgięcie grzbietowe przodostopia. Taki uraz może mieć też miejsce przy podeszwowym zgięciu stopy gdy po uderzeniu w tył stopy dochodzi do dalszego nadmiernego zgięcia pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego. Aby uchronić palec przed urazem, można zastosować taping w celu ograniczenia grzbietowego i podeszwowego zgięcia stawu śródstopno-paliczkowego. Pierwszy staw śródstopno-paliczkowy charakteryzuje się znaczną zmiennością zakresu ruchów. Prawidłowy zakres wynosi 3-43 stopnie zgięcia grzbietowego i 40-100 stopni zgięcia podeszwowego. U osób wśród których występuje ograniczony zakres ruchów częściej pojawiają się tego typu urazy. Udowodniono, że stosowanie ortezy (np. Mortona) lub wkładek ze stali sprężystej grubości 0,51mm może zapobiegać tego typu uszkodzeniom.

Trener Personalny, Trener przygotowania motorycznego, Warszawa
fitness klub Ursynów