OBJĘTOŚĆ I INTENSYWNOŚĆ TRENINGU.

Zapisz się na pierwszy trening personalny

OBJĘTOŚĆ I INTENSYWNOŚĆ TRENINGU.

Sukces w procesie treningowym jest mocno uwarunkowany zestawieniem dwóch zmiennych: intensywności i objętości treningowej. Zmiennymi tymi można operować na płaszczyźnie fizjologicznej, funkcjonalnej czy psychologicznej treningu. Dlatego w trakcie opracowywania strategii planu treningowego trzeba z góry założyć, którymi zmiennymi trzeba będzie bardziej operować by osiągnąć zamierzony cel w postaci wyniku lub formy sportowej.

Objętość treningu.

Objętość treningowa jest podstawowym składnikiem treningu, ponieważ ona warunkuje duże osiągnięcia techniczne (nauka i doskonalenie wzorca ruchowego), taktyczne (nauka systemów gry, poruszania się po boisku itp.) oraz fizyczne (rozwój cech motorycznych). Objętość treningowa składa się z:

• czasu trwania treningu
• przebytej odległości/pokonanego oporu w treningu siłowym
• liczby powtórzeń ćwiczenia lub składnika technicznego jaką zawodnik wykonał w określonym czasie.

Metody zwiększania objętości:

• zwiększenie częstości treningów
• zwiększenie objętości w jednostce treningowej
• zastosowanie obu metod łącznie

Intensywność treningu:

Intensywność treningu jest to jakościowy składnik pracy wykonanej przez sportowca. Jest ona funkcją pobudzenia nerwowo-mięśniowego, przy czym wyższa intensywność wymaga wyższego pobudzenia. Pobudzenie jest określane przez obciążenie zewnętrzne/ szybkość wykonania/ napięcie psychiczne.

Ocena intensywności jest różna dla poszczególnych dyscyplin sportowych. W konkurencjach szybkościowych miarą są m/s liczba kroków na minutę lub rozwijana moc. W sportach siłowych „przerzucone” kilogramy, a w sportach drużynowych określa się ją przy użyciu średniego tętna.

Zakresy intensywności:

  1. poziom intensywności maksymalny
  2. poziom intensywności wysoki
  3. poziom intensywności umiarkowanie wysoki
  4. poziom intensywności średni
  5. poziom intensywności umiarkowanie niski
  6. poziom intensywności niski

Trener personalny, Trener przygotowania motorycznego, Warszawa
fitness klub Ursynów