CPM – Całkowite zapotrzebowanie energetyczne.

Zapisz się na pierwszy trening personalny

CPM – Całkowite zapotrzebowanie energetyczne.

Całkowitą Przemianą Materii (CPM) nazywamy wszystkie wydatki energetyczne organizmu poniesione na utrzymanie procesów życiowych, aktywność psychiczną oraz aktywność fizyczną (Ziemlański 2001). Jej wartość określa całkowite, dzienne zapotrzebowanie organizmu na energię (kalorie).

W badaniach naukowych oraz praktyce sportowej przy obliczaniu dobowego wydatku energii (CPM), niezbędne jest także uwzględnianie kosztu energetycznego prowadzonego wysiłku sportowego, którego wartość może znacząco różnić się w zależności od rodzaju uprawianej dyscypliny sportowej czy fazy cyklu szkoleniowego. W czasie maksymalnego wysiłku fizycznego tempo metabolizmu w pracujących mięśniach zwiększa się ponad 100-krotnie w porównaniu z warunkami spoczynkowymi (Kozłowski 1999). Zważywszy że masa mięśni stanowi ok. 40% masy ciała człowieka, zrozumiałe jest że wysiłek fizyczny prowadzony w grupie sportowców, stanowi najważniejszy czynnik zwiększający ogólną ilość energii wydatkowanej przez organizm.

rehabilitacja Ursynów

dietetyk
fitness klub Ursynów