ZŁAMANIA PRZECIĄŻENIOWE ŁUKU KRĘGU.

Zapisz się na pierwszy trening personalny

ZŁAMANIA PRZECIĄŻENIOWE ŁUKU KRĘGU.

Złamania przeciążeniowe łuku kręgu są kontuzją, którą najczęściej doznają młodzi zawodnicy dyscyplin z przewagą ruchów przeprostnych połączonych z rotacją. Uraz ten jest skutkiem powtarzających się zmian przeciążeniowych w okolicy odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Dyscypliny sportowe w których częstotliwość występowania złamania przeciążeniowego łuku kręgu jest wysoka to: gimnastyka, tenis, wioślarstwo oraz skok wzwyż i o tyczce. Kontuzja ta może dotyczyć też zawodników sportów rzutowych np. baseball czy rzut oszczepem.

Do złamania najczęściej dochodzi po przeciwnej stronie kończyny pracującej czyli u praworęcznego oszczepnika, złamanie to pojawi się po stronie lewej.

Objawami złamania przeciążeniowego łuku kręgu jest tępy ból pojawiający się po jednej stronie dolnego odcinka kręgosłupa schodzący w obręb pośladka. Bóle te nasilają się podczas ruchów wyprostnych.

Zalecanym sposobem leczenia takiego typu urazu jest ograniczenie do maximum wykonywania aktywności fizycznej powodującej ból oraz możliwie szybko rozpoczęcie odpowiedniego treningu polegającego na rozciągnięciu grupy mięśni kulszowo-goleniowych oraz pośladkowych. Wzmocnić ponadto należy mięśnie brzucha przy czym chodzi tu raczej o ich głęboką warstwę w celu zapewnienia odpowiedniej stabilizacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Wzmocnić należy też prostowniki grzbietu; w szczególności mięsień wielodzielny, który wraz z mięśniem poprzecznym brzucha i kilkoma innymi mięśniami warstwy głębokiej brzucha jest odpowiedzialny za stabilizację centralną.

Ćwiczenia na poprawę stabilizacji centralnej powinny na stale pozostać w programie treningowym zawodnika i być wykonywane w początkowej części treningu. Chodzi o to by zapewnić odpowiednią kontrolę motoryczną podczas części głównej treningu gdzie obciążenia w większym stopniu mogą przyczynić się do pojawienia urazu.

Trener personalny, Trener przygotowania motorycznego, Warszawa
fitness klub Ursynów