ZAGADNIENIE OPTYMALNEJ ILOŚCI TRENINGÓW W TYGODNIU.

Zapisz się na pierwszy trening personalny
superkompensacja

ZAGADNIENIE OPTYMALNEJ ILOŚCI TRENINGÓW W TYGODNIU.

Efekty treningowe zależą od częstotliwości i ilości wykonywanych treningów. Uważa się, że minimalną ilością treningów wykonywanych w mikrocyklu tygodniowym warunkujących przyrost wyników są dwie sesje. Wykonanie tylko jednego treningu powoduje jedynie utrzymanie obecnego stanu sprawności. Zwiększanie ilości sesji w tygodniu powoduje wzrost efektywności ćwiczeń, jednak wydaje się że 6 treningów stanowi górną granicę skuteczności ćwiczeń siłowych.

Niektórzy autorzy zalecają wykonywanie dwóch sesji treningowych w ciągu jednego dnia, kiedy jeden długi trening zostaje podzielony na dwie mniejsze części (Häkkinen K i wsp.1991), jednak postępowanie takie jest uzasadnione w przypadku doświadczonych zawodników.

Dla częstotliwości treningów kluczowe jest zjawisko tak zwanej superkompensacji czyli nadbudowania możliwości wysiłkowych ponad poziom wyjściowy po okresie odpoczynku.

Okres ten może być bardzo różny w zależności od intensywności i czasu trwania treningu. W przypadku jednej serii może od wynosić od kilkudziesięciu sekund do kilku minut, a w przypadku całej półtoragodzinnej sesji treningowej od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin od jej zakończenia. Najważniejsze z punktu widzenia skuteczności procesu treningowego jest wykonywanie kolejnej porcji ćwiczeń w momencie, gdy organizm znajduje się w najwyższym punkcie swoich możliwości.

Poniższa tabela ukazuje wielkość efektu treningowego w zależności od ilości wykonanych w tygodniu treningów.

Liczba treningów w tygodniuZwiększenie siły
1
2
3
4
5-6
Utrzymanie osiągniętego poziomu
60%
100%*
105-113%
120-140%

*Przyjęto jako poziom wzorcowy. W pozostałych przypadkach efekt treningowy został przedstawiony w wartościach procentowych w stosunku do efektów towarzyszących 3 sesjom tygodniowo.

Piśmiennictwo:

• Häkkinen K, Pakarinen A., Serum hormones in male strength athletes during intensive short term strength training., Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 63:194-9, 1991.
• Trzaskoma Z., Trzaskoma Ł., Kompleksowe zwiększanie siły mięśniowej sportowców., COS, 2001.

Trener personalny, Trener przygotowania motorycznego, Warszawa
fitness klub Ursynów

dr Bogdan Krauss