Wpływ stresu na zachowania żywieniowe.

Zapisz się na pierwszy trening personalny

Wpływ stresu na zachowania żywieniowe.

Adrenalina – hormon walki lub ucieczki

W sytuacjach stresowych organizm automatycznie włącza mechanizmy obronne tzw. mechanizm walki lub ucieczki. Gwałtowny wyrzut adrenaliny powoduje zwiększony dopływ krwi do mózgu, serca i mięśni oraz odpływ krwi z narządów układu trawienia, co stawia organizm w gotowości do ucieczki bądź walki. Reakcja ta zachodzi również w sytuacji, gdy stres ma przyczynę nie tylko fizyczną ale także psychologiczną lub emocjonalną. Stan pobudzenia u niektórych osób może uniemożliwiać jedzenie (Greeno C.G., Wing R.R., 1994). Podczas gdy u innych powoduje zwiększenie ilości spożywanego pokarmu (Lattimore P. i Caswell N., 2004). Co jest tego przyczyną?

Osoby będące na ścisłej diecie jedzą więcej podczas stresu

Wynika to z faktu iż odchudzający się stosują ścisłe ograniczenia co do rodzaju i ilości przyjmowanego pożywienia, przez co muszą przezwyciężać sygnały głodu. Innymi słowy, są zmuszone do ciągłej kontroli własnego spożycia pokarmu. Natomiast ludzie, którzy jedzą kierując się uczuciem głodu, spożywają posiłki bez ograniczeń. Wielokrotnie przeprowadzane badania wykazują, że osoby stosujące restrykcje dietetyczne w odpowiedzi na stres jedzą więcej, podczas gdy osoby nie stosujące ograniczeń w takich sytuacjach jedzą mniej (Lattimore P i Caswell N., 2004).

Dlaczego tak się dzieje?

Otóż osoby utrzymujące rygory dietetyczne, zużywają tak dużo energii na kontrolę własnych ośrodków głodu i sytości, że pozostaje im tylko niewielka rezerwa zasobów energetycznych, które muszą wykorzystać w walce ze stresem. Ponadto organizm osoby stosującej dietę wytwarza swoistą tolerancję na adrenalinę, w związku z czym jest mniej wrażliwy na sygnały walki lub ucieczki, które pomija lub nieprawidłowo interpretuje (Lattimore P. i Caswell N., 2004).

Piśmiennictwo:
1. Greeno C.G., Wing R.R., 1994 Stress-induced eating. Psychological Bulletin 115: 444-464
2. Lattimore P. i Caswell N., 2004 Differential effects of active and passive stress on food intake in restrained and unrestrained eaters. Appetite 42: 167-173

Trener personalny, Trener przygotowania motorycznego, Warszawa
fitness klub Ursynów