TRENING WYSOKOŚCIOWY.

bieganie w górach

TRENING WYSOKOŚCIOWY.

Trening wysokościowy jest jednym z elementów przygotowań w procesie treningowym praktycznie wszystkich profesjonalnych sportowców uprawiających różne dyscypliny sportowe od pływania do sportów walki. Wykorzystanie środowiska górskiego daje większą możliwość podniesienia wyników sportowych zawodników. Uzyskanie pożądanych korzyści w planowaniu procesu treningowego z elementami treningu wysokogórskiego wymaga jednak rozwagi, opartej na wiedzy dotyczącej specyfiki tego klimatu i jego wpływu na organizm zawodnika.

Jednym z ważniejszych powodów prowadzenia treningów w warunkach wysokogórskich jest stymulujący wpływ hipoksji wysokościowej, czyli niedotlenienia organizmu na układ krążenia a uściślając układ erytrocytralny. Udowodniono bowiem, iż już kilku godzinach przebywania na określonej wysokości, zwiększa stężenie endogennej erytropoetyny (EPO) we krwi. Erytropoetyna jest hormonem pobudzającym wytwarzanie krwinek czerwonych w procesie zwanym erytropoezą. Krwinki czerwone są odpowiedzialne za transport tlenu, co z kolei prowadzi do zwiększenia pojemności tlenowej krwi i tym samym wzrostu stężenia hemoglobiny oraz poziomu hematokrytu. Obniżeniu ulega natomiast objętość osocza na skutek utraty płynów wywołany niską wilgotnością powietrza. Aby trening na wysokościach przyniósł pożądane efekty powinien trwać od 5 dni nawet do 3 tygodni. Po około 10 dniach przyśpieszona erytropoeza ulega wyhamowaniu pomimo trwania dalszej ekspozycji organizmu na hipoksję.

Zmiany adaptacyjne do dużej wysokości zachodzą również w mięśniach. Obserwuje się wzrost zagęszczenia naczyń włosowatych i zmniejszenie oporu obwodowego ułatwiające transport tlenu do pracujących mięśni.

Aby korzystać z dobroczynnego wpływu treningu wysokościowego nie wystarczy pojechać w nasze Bieszczady. Zauważalne zmiany w organizmie trenujących zauważa się przy wysokości ok 2500 m.n.p.m. Trening wysokogórski traktowany jest jako naturalny doping. Uzyskany wzrost zawartości krwinek czerwonych w organizmie w odpowiedzi na hipoksję skutkuje podniesieniem wydolności po powrocie na „niziny” i przyczynia się do poprawy wyników sportowych.

Trener Personalny, Trener przygotowania motorycznego, Warszawa
fitness klub Ursynów