Michał Ściechowski

Michał Ściechowski

Trener personalny z ponad 15-to letnim doświadczeniem pracy. Absolwent AWF w Białej Podlaskiej Wychowanie Fizyczne. Trener przygotowania motorycznego NCSC i trójboju siłowego PZKFiTS. Specjalizacje pracy: podnoszenie ciężarów, trójbój siłowy, gry zespołowe, przygotowanie motoryczne w kontaktowych sztukach walki, biegi OCR, treningi cross. Sędzia I klasy w kulturystyce i fitness PZKFiTS, sędzia III klasy w trójboju siłowym PZKFiTS, instruktor koszykówki.