siła

SIŁA.

Siła (F) jest wielkością fizyczną wykorzystywaną często do oceny sprawności mięśni szkieletowych. Jednostką jest 1 [N – Newton], który oznacza nadanie obciążeniu o masie 1 kg, przyspieszenia 1 m/s2.W praktyce najczęściej myli się wartość siły z wielkością masy [kg]. W warunkach przyciągania ziemskiego przedmiot o masie 1 kg generuje nacisk na podłoże o sile 9,81 N a zależność ta jest praktycznie stała w różnych punktach naszego globu. Dla potrzeb sportu bardziej miarodajną wielkością fizyczną będzie jednak moc (P = F * s/ t, gdzie P to moc, s przesunięcie, t czas) lub praca (W=F*s), odnoszące się bezpośrednio do intensywności i objętości treningowej.

Trener osobisty, Trener przygotowania motorycznego, Warszawa
fitness klub Ursynów

dr Bogdan Krauss