RODZAJE SIŁY MIĘŚNIOWEJ.

Rafal Barej Trener Personalny

RODZAJE SIŁY MIĘŚNIOWEJ.

Siłę mięśniową możemy podzielić na kilka kategorii. W tym artykule zostaną one wymienione i opisane pod względem ich charakterystyki. Z punktu widzenia trenera, w momencie planowania programów treningowych informację te są bardzo istotne. Odpowiednio zaplanowany rozwój siły przekłada się na sprawność zawodnika/klienta.

Rodzaje siły mięśniowej:

Siła ogólna – określenie to dotyczy siły całego układu mięśniowego. Siła ogólna stanowi bazę programu ukierunkowanego na wzrost cechy motorycznej jaką jest siła. Jej rozwój jest niezbędny, by uzyskiwać jak najlepsze wyniki. W fazie przygotowawczej rocznego programu treningowego oraz wśród młodych sportowców zaczynających dopiero swoją karierę zawodniczą to właśnie tej „sile” trzeba poświęcić najwięcej uwagi. Jeśli to zaniedbamy i siła ogólna nie zostanie odpowiednio rozwinięta, możemy nie wykorzystać w pełni możliwości rozwojowych naszego podopiecznego.

Siła specjalna – mianem tym określa się wartości siły uzyskiwane w określonych wzorcach ruchowych, istotnych w konkretnych dyscyplinach sportowych. Zawodnicy pracują zwykle nad siłą specjalną pod koniec fazy przygotowawczej.

Siła szybkościowa – to zdolność dynamicznego rozwijania siły przy wysokich prędkościach ruchu. Siła szybkościowa jest istotna w większości sportów, zwłaszcza zespołowych, np. w piłce nożnej. Najlepszym momentem na jej rozwój jest faza przygotowania specjalnego i faza zawodów (sezonu).

Siła maksymalna – to określenie najwyższej wartości siły jaką możemy rozwinąć w trakcie maksymalnego skurczu dowolnego. Jej miarą jest ciężar, jaki zawodnik jest w stanie podnieść jeden raz. Siła maksymalna wiąże się z takimi elementami jak wytrzymałość mięśniowa, siła eksplozywna czy szybkość.

Siła bezwzględna – to siła jaką organizm jest wstanie rozwinąć niezależnie od swojej masy. W niektórych konkurencjach jak np. pchnięcie kulą, wynik nie jest bezpośrednio skorelowany z masą ciała. W takim wypadku zależy on wyłącznie od wielkości oporu, który nasze ciało jest w stanie pokonać. Siłę bezwzględną mierzymy w sposób adekwatny do danej dyscypliny, stosując opór, z którym zawodnik jest w stanie wykonać tylko jedne pełne powtórzenie.

Siła względna – to stosunek (iloraz) siły maksymalnej rozwijanej przez sportowca do jego masy ciała. Siła ta jest istotna w dyscyplinach, w których wynik koreluje negatywnie z masą ciała zawodnika.

Trener personalny, trener przygotowania motorycznego Warszawa
fitness klub Ursynów