PRZECIĄŻENIA A BÓLE PLECÓW.

ból pleców

PRZECIĄŻENIA A BÓLE PLECÓW.

Problem bólu pleców jest zjawiskiem powszechnym w społeczeństwach rozwiniętych, można go nazwać chorobą cywilizacyjną. Przyczynił się do tego rozwój techniki i motoryzacji, który „zmusił” nas do siedzącego trybu życia. Różnego rodzaju bólów pleców doświadcza 60-70% populacji, najczęściej spotyka on ludzi w wielu 35-55 lat.

Najczęstszymi przyczynami bólu narządu ruchu (zwłaszcza kręgosłupa) są:

• nakładające się przeciążenia związane z wykonywaną pracą,
• siedzący tryb życia,
• stres dnia codziennego.

Postawa ciała człowieka będącą wypadkową stanu fizycznego i psychicznego, zmienia się pod wpływem zaistniałych przeciążeń. W przebiegu chorób bólowych kręgosłupa u większości chorych stwierdza się osłabienie mięśni kontrolujących postawę. Wynika to ze złej kontroli mięśniowej i prowadzić to może do trwałych deformacji w obrębie osiowego narządu ruchu.

Przeciążenie to stan, w którym pod wpływem działania sił na kręgosłup w procesie przenoszenie obciążeń przekroczona zostaje wytrzymałość fizyczna tkanek, zdolność adaptacyjna oraz wydolność czynnościowa mięśni, więzadeł stawów oraz kości u człowieka i z tego powodu dochodzi do zachwiania równowagi statyczno-dynamicznej. Mimo, iż przyczyn bólowych kręgosłupa jest wiele, bezwzględne przodujące miejsce pod względem częstotliwości występowania zajmuje właśnie choroba przeciążeniowa w różnych etapach jej zaawansowania:

• 3% to bóle wywołane czynnikami organicznymi (chemicznymi). Występują przy bardzo poważnych chorobach, np. nowotwory, zakażenia, chorowy reumatyczne. Mogą dawać objawy niemalże identyczne jak te wynikające z przeciążenia.

• 3% to bóle spowodowane urazami w wypadkach (w komunikacji, w przemyśle, w sporcie czy w domu).

• ponad 90% to reszta dolegliwości spowodowana „zwykłymi”, codziennymi, mechanicznymi przeciążeniami kręgosłupa.

Wyróżnia sie dwa podstawowe mechanizmy prowadzące do uszkodzeń kręgosłupa:

• nagły uraz- zachodzi pod wpływem gwałtownego, silnego, jednorazowego urazu, szarpnięcia czy upadku. Dochodzi wtedy do uszkodzenie pierścienia włóknistego krążka międzykręgowego i jego galaretowata część wydostaje się na zewnątrz, najczęściej dokanałowo (uszkodzenie części tylko-bocznej). Powstaje tzw. wypuklina lub przepuklina jądra miażdżystego.

• przewlekłe przeciążenie- wieloletni proces zwyrodnienia dysku prowadzi do uszkodzenia tkanek pierścienia włóknistego. Proces ten rozwija się powoli, ma wiele etapów pośrednich. Następuje stopniowe zużycie i degeneracja tkanek kręgosłupa, które poddawane są przeciążeniom przewyższającym ich wytrzymałość. Zmiany dotyczą najpierw mięśni około kręgosłupowych, następnie tkanek miękkich biernie stabilizujących kręgi (więzadła, powięzie, torebki stawowe i krążki międzykręgowe), aż w końcu dochodzi do zmian części kostnych kręgosłupa (trzonów i wyrostków kręgów).

Na drodze do przewlekłego rozwoju choroby wyróżnia się pięć etapów choroby przeciążeniowej:

1. przeciążenia ze strony środowiska i różnych czynności życiowych na układ mięśniowy, zaburzenia sterowania centralnego układu nerwowego,

2. powstawanie zaburzeń czynnościowych w obrębie układu mięśniowego i tkanek miękkich,

3. powstawanie zaburzeń czynnościowych w systemie stawów kręgosłupa i miednicy,

4. powstawanie zmian zwyrodnieniowych w obrębie krążków międzykręgowych, stawów kręgosłupa i trzonów kręgów,

5. wtórne uszkodzenia w układzie nerwowym i mięśniowym – zaburzenia odruchów, niedowłady, porażenia spowodowane nasilonymi zmianami zwyrodnieniowymi.

Objawy w pierwszych trzech okresach są zwykle odwracalne (odwracalne zaburzenia czynnościowe), w pozostałych dwóch są stałe i trwałe, nieodwracalne.

instruktor fitness i pilates, trener personalny warszawa
fitness klub Ursynów

mgr Weronika Kuryłowicz