Próg psychomotorycznego zmęczenia.

Zapisz się na pierwszy trening personalny

Próg psychomotorycznego zmęczenia.

Ilekroć zdarza nam się oglądać mecz w którym, dwie na ogół podobne potencjałem drużyny prezentują w początkowej fazie rozgrywki zupełnie odmienny poziom gry? Ile to wyników meczów rozstrzygnęło się w pierwszych 15 minutach spotkania? Często słyszymy od trenerów komentarze typu „przespaliśmy początek spotkania”, „nie weszliśmy odpowiednio w mecz” itp.

Zastanawiając się nad przyczyną takiego stanu rzeczy, jedynym sensowym wytłumaczeniem jest brak właściwej rozgrzewki przedmeczowej.

Rozgrzewka jako pierwsza cześć każdego treningu spełnia bardzo ważną rolę w przygotowaniu organizmu do wzmożonego wysiłku fizycznego. Pominę tu celowo kwestie związane z bezpieczeństwem wykonywania ćwiczeń, ponieważ chciałbym się skupić tu na zjawisku, które w fachowej literaturze określane jest jako próg psychomotorycznego zmęczenia PPZ(ang. psychomotor fatigue threshold – PTF).

Próg psychomotorycznego zmęczenia (PPZ) jest to granica obciążenia wysiłkowego organizmu, poniżej której następuje znaczne pogorszenie sprawności psychomotorycznej i szybkości działania. Przy właściwym obciążeniu psychomotorycznym, zawodnicy szybciej reagują na zadane bodźce wzrokowo-słuchowe, osiągają wyższy poziom koncentracji oraz szybciej podejmują właściwe decyzje.

Przebieg zmian szybkości i trafności reagowania podczas narastającej intensywności wysiłków fizycznych stanowi podstawę do wyznaczenia PPZ.

W czasie rozgrzewki przedmeczowej, każdy zawodnik powinien dążyć do osiągnięcia tego progu. Dlaczego? Otóż osoba grająca na progu psychomotorycznego zmęczenia szybciej reaguje na zaistniałe sytuacje na boisku, lepiej „czyta grę” oraz podejmuje właściwsze decyzje. Optymalne pobudzenie układu nerwowego gracza, poprawia jego wydolność przez co może wykonać więcej wysiłków o wysokiej intensywności.

Wykorzystanie PPZ w walce sportowej wymaga wiedzy o działaniach zawodników w trakcie meczu przy obciążeniu poniżej, na poziomie i powyżej progu. Warto też wiedzieć w jaki sposób osiągnąć i utrzymać intensywność odpowiadająca progowi psychomotorycznego zmęczenia.

Trener personalny Ursynów, trener przygotowania motorycznego Warszawa
fitness klub Ursynów