Kciuk narciarza.

Jest urazem występującym często podczas jazdy na nartach. Do kontuzji tej dochodzi podczas upadku do przodu na wyprostowane ręce w których trzymany jest kijek. Kciuk zostaje podwichnięty w kierunku kości promieniowej poza fizjologiczny zakres. Najczęściej dochodzi wtedy do naderwania bądź całkowitego zerwania więzadła pobocznego łokciowego kciuka.

Jeżeli mamy do czynienia z niepełnym przerwaniem więzadła leczenie polega na unieruchomieniu kciuka na okres 4-5 tygodni w łusce gipsowej i następującej po tym rehabilitacji mającej na celu przywrócenie zakresu ruchu w stawie śródręczno – paliczkowym kciuka oraz na odtworzeniu siły mięśni przedramienia. W momencie całkowitego zerwania konieczny jest zabieg operacyjny polegający na przytwierdzeniu końca dalszego więzadła do puntu przyczepu na kości. Istotne jest aby wykonać ten zabieg maksymalnie w ciągu 10 dni od momentu urazu, w innym wypadku konieczna będzie rekonstrukcja więzadła. Po operacji konieczne jest unieruchomienie kciuka w łusce gipsowej na okres 6 tygodni. Postępowanie rehabilitacyjne jest takie jak opisałem powyżej.

W przypadku gdy nie zastosujemy się do opisanych zaleceń grozi trwała niestabilność w stawie śródręczno- paliczkowym kciuka z upośledzeniem chwytu pęsetowego i zaburzeniem czynności manualnych.

Trener personalny, trener przygotowania motorycznego

fitness klub Ursynów

dr Bogdan Krauss