Funkcjonalny trening medyczny (FTM).

Zapisz się na pierwszy trening personalny

Funkcjonalny trening medyczny (FTM).

FTM jest formą treningu dopasowanego do celu terapii – prowadzonego przez wyszkolonego trenera, dzięki czemu jest treningiem bezpiecznym. Jego przebieg i wyniki są na bieżąco omawiane z terapeutą prowadzącym terapię pacjenta. Dzięki takiej organizacji nasi klienci płynnie i szybko przechodzą od terapii do treningu medycznego, kończąc na możliwości praktykowania zdrowej aktywności ruchowej.

Podstawy Funkcjonalnego Treningu Medycznego opierają się na poprawie propriocepcji, czyli czucia głębokiego lub koordynacji wewnątrz mięśniowej. Z punktu widzenia funkcjonalności istotny jest nie tyle wzrost siły, ile poprawa sensomotoryki (sterowania poprzez układ nerwowy). Dominują ćwiczenia angażujące całe łańcuchy mięśniowe, a nie wyizolowane grupy mięśni. Chodzi głównie o odtworzenie naturalnej równowagi pomiędzy napięciem mięśni głębokich i powierzchownych. Cały ten proces zorganizowany jest w warunkach tradycyjnego fitnessu, a nie sali rehabilitacyjnej dając pacjentom po kontuzji komfort treningu w klimacie odmiennym od szpitalnego.

Trener osobisty, Warszawa
fitness klub Ursynów

dr Bogdan Krauss