Fosfokreatyna (CP).

Fosfokreatyna (CP).

Jest związkiem wysokoenergetycznym występującym w komórkach organizmu (głównie komórkach mięśniowych). Uwalnia energię w początkowej fazie wysiłku fizycznego (głównie w pierwszych 10 sekundach) poprzez odłączenie tzw. reszty fosforanowej (P) i przeniesienie jej na związek adenozynodifosoran (ADP). W wyniku reakcji powstaje adenozyno trójfosforan (ATP), który jest bezpośrednim źródłem energii dla tkanek oraz kreatyna (C). Wysokie zasoby fosfokreatyny (CP) w tkance mięśniowej są jednym z decydujących o wielkości wydolności anaerobowej bezmleczanowej czynników. Poziom kreatyniny (produktu rozpadu kreatyny) jest jednym ze wskaźników wykorzystywanych w ocenie stanu tkanki mięśniowej (np.: w sytuacji diagnozowania stanów przetrenowania, zawału mięśnia sercowego). Dzieje się tak ponieważ, kreatyna nie występuje w przestrzeniach zewnątrzkomórkowych; pojawienie się jej metabolitu we krwi świadczy o rozpadzie tkanek. Fosfokreatyna stosowana jest także w leczeniu niektórych chorób serca.

Trener osobisty, Warszawa
fitness klub Ursynów

dr Bogdan Krauss