logo
Najnowsze wpisy z naszych

artykułów

Autonomiczny układ nerwowy.

Jest wyodrębnioną funkcjonalnie częścią układu nerwowego człowieka, który zaopatruje narządy wewnętrzne. Działanie AUN jest niezależnie od naszej woli; ogólnie część współczulna działa pobudzająco, część przywspółczulna hamująco. Nerwy AUN biegną tymi samymi drogami co włókna somatycznego układu nerwowego, ale działają na zupełnie inne receptory. Układ współczulny (sympatyczny) aktywizuje się podczas stresu (układ walki- ucieczki), układ przywspółczulny […]

By trener

Podstawowa przemiana materii (PPM), BMR Basal metabolic rate.

PPM z angielskiego BMR (Basal Metabolic Rate), określana jest inaczej tempem metabolizmu podstawowego. Jest to najniższa, niezbędna ilość energii jaką potrzebuje organizm dla zachowania podstawowych funkcji życiowych, takich jak: obrót metaboliczny składników komórek i utrzymywanie ich stałego składu strukturalnego, zachowanie gradientu stężeń elektrolitów między różnymi przestrzeniami wodnymi ustroju, przekształcanie energii chemicznej w energię zmian bioelektrycznych, […]

By trener
ti fitness maraton

Czy maratończykiem trzeba się urodzić?

Bieganie na długie dystanse staje się w Polsce coraz bardziej popularne. W kolejnych latach na starcie Maratonu Warszawskiego widzimy coraz większą liczbę uczestników. Naturalną koleją rzeczy każdy z nich chce biegać coraz szybciej i poprawiać swoje wyniki. Nasuwa się tutaj szereg pytań, a przede wszystkim to jakich wyników należy oczekiwać po np. półrocznych przygotowaniach i […]

By trener

Objętość i intensywność treningu. Problemy związane z jego skutecznością i przetrenowaniem organizmu.

Konstruując trening wydolnościowy bierzemy pod uwagę dwa jego podstawowe parametry: objętość ćwiczeń i ich intensywność. Objętość treningowa związana jest z całkowitym wydatkiem energetycznym (przedstawionym np. w postaci kcal) w jednostce czasu, np. w tygodniu. S. Kozłowski i K. Nazar (1995) podają, że minimalną skuteczną dawką prowadzącą do wzrostu poziomu wydolności u osób uprzednio nietrenujących jest […]

By trener

Mechanizmy wzrostu siły mięśniowej.

Istnieją dwa mechanizmy nerwowe umożliwiające zwiększenie siły skurczu mięśni. Pierwszy z nich to zwiększenie liczby rekrutowanych w tym samym czasie jednostek motorycznych (włókien) danego mięśnia podczas ruchu. Drugim sposobem jest zwiększenie częstotliwości pobudzania komórek mięśniowych. Ten drugi sposób prowadzi do sumowania czasowego skurczów w postaci skurczu tężcowego niezupełnego i zupełnego i tym samym do zwiększenia […]

By trener

Kwas mlekowy (mleczan).

Jest procesem przemian kwasu cytrynowego, zachodzących przede wszystkim w mięśniach naszego organizmu. Kwas mlekowy powstaje wtedy, gdy nie ma dostatecznej dostępności tlenu w komórkach, a organizm poddawany jest obciążeniu. Negatywne, w sensie mechanicznym, działanie kwasu mlekowego oznacza przede wszystkim upośledzenie mechanizmu skurczowego mięśni, aż do całkowitego jego zaniku. Kwas mlekowy ma jednak dla wielu narządów […]

By trener

Klasyfikacja wysiłków fizycznych – podstawy energetyki pracy mięśniowej.

W zależności od charakteru sprawnej i skoordynowanej pracy mięśni szkieletowych wyróżniamy 3 rodzaje wysiłków: dynamiczny statyczny mieszany Pierwszy z nich to wysiłek, w którym kurczące się mięśnie zmieniają swoją długość – skurcze izotoniczne. Wysiłek statyczny charakteryzuje się wzrastaniem napięcia mięśni przy ich niezmienionej długości – skurcze izometryczne. Połączeniem wysiłku dynamicznego i statycznego jest wysiłek mieszany, […]

By trener

Fosfokreatyna (CP).

Jest związkiem wysokoenergetycznym występującym w komórkach organizmu (głównie komórkach mięśniowych). Uwalnia energię w początkowej fazie wysiłku fizycznego (głównie w pierwszych 10 sekundach) poprzez odłączenie tzw. reszty fosforanowej (P) i przeniesienie jej na związek adenozynodifosoran (ADP). W wyniku reakcji powstaje adenozyno trójfosforan (ATP), który jest bezpośrednim źródłem energii dla tkanek oraz kreatyna (C). Wysokie zasoby fosfokreatyny […]

By trener

Czy mogę zbudować „solidne” mięśnie małymi obciążeniami?

Mamy dwa podstawowe rodzaje hipertrofii: Sarkoplazmatyczna Miofibrylarna Hipertrofia sarkoplazmatyczna zachodzi w procesie treningowym w którym mamy spora ilość powtórzeń oraz stosunkowo małe obciążenia. Nie pobudza on organizm do budowania nowych włókien mięśniowych, a jedynie zwiększa objętość płynów wewnątrz mięśnia, zwiększając tym samym przekrój poprzeczny. Natomiast hipertrofia miofibrylarna występuje po treningu z stosunkowo dużym obciążeniem i […]

By trener

Dlaczego warto pić wodę?

Woda jest niezbędna do życia, stanowi ponad 60% masy ludzkiego ciała. Dla zachowania zdrowia konieczne jest utrzymanie tej wartości na względnie stałym poziomie. Z natury jest on osobniczo zmienny i podlega różnym czynnikom. Najistotniejsze z nich to budowa ciała, wiek, dieta, środowisko geograficzne. Ludzie starsi mają słabszą zdolność kontrolowania równowagi płynów w organizmie, mniej odczuwają […]

By trener