logo
Najnowsze wpisy z naszych

artykułów

Czy mogę zbudować „solidne” mięśnie małymi obciążeniami?

Występują dwa podstawowe rodzaje hipertrofii: • Sarkoplazmatyczna • Miofibrylarna Hipertrofia sarkoplazmatyczna zachodzi w procesie treningowym w którym mamy spora ilość powtórzeń oraz stosunkowo małe obciążenia. Nie pobudza on organizm do budowania nowych włókien mięśniowych, a jedynie zwiększa objętość płynów wewnątrz mięśnia, zwiększając tym samym przekrój poprzeczny. Natomiast hipertrofia miofibrylarna występuje po treningu z stosunkowo dużym […]

By trener

Trening siłowy a adaptacja we włóknach mięśniowych.

Kilka słów o włóknach mięśniowych: Włókno mięśniowe, inaczej komórka mięśniowa ma wymiary od 10 do 100 mikrometrów a długość nawet powyżej 30 cm – tyle ile wynosi długość całego mięśnia. Włókna skupione są w pęczki, te zaś tworzą mięsień. W skład komórek mięśniowych wchodzą tzw. miofibryle, te zaś składają się z filamentów miozynowych i aktynowych. […]

By trener

Cztery poziomy treningu.

Od początku rozwoju branży Fitness towarzyszą nam kolejne spektakularne odkrycia nowych koncepcji treningowych. Każda ma za zadanie całkowicie „odmienić” dotychczasowy trening. Niektóre z nich jak np. Pilates mają według mnie uzasadnienie i są poparte sporą ewidencją naukową, inne natomiast mogą mieć wręcz szkodliwy na zdrowie wpływ. Aby wyrobić sobie własne zdanie na ten temat warto […]

By trener

EPOC (excess of postexercise oxygen consumption).

Dawniej „dług tlenowy”, jest zjawiskiem zwiększonego zapotrzebowania na energię (tlen) po zakończeniu wysiłku fizycznego. Pierwotnie uważano, że wielkość długu tlenowego wynosi tyle samo co wartość deficytu tlenowego powstałego bezpośrednio po rozpoczęciu wysiłku, w wyniku nasilenia w tym okresie przemian anaerobowych. Potem okazało się jednak, że prosta kalkulacja polegająca na oszacowaniu ilości tlenu potrzebnej do utylizacji […]

By trener

Co to jest trening sensomotoryczny i czemu służy?

Trening sensomotoryczny opiera się na stymulowaniu odruchowych mechanizmów kontroli ustawienia segmentów ciała względem siebie. W latach 70-tych popularne wśród zawodników ZSRR były techniki polegające na stymulowaniu mięśni prądem elektrycznym prowadzące do znaczących przyrostów siły maksymalnej. Rzeczywiście w siłowych testach laboratoryjnych zawodnicy ci uzyskiwali doskonałe rezultaty, jednak ich wyniki sportowe ulegały pogorszeniu… Winą obarczyć można upośledzony […]

By trener

Co należy rozumieć przez termin termoregulacja?

Organizm człowieka ma stałą temperaturę. Dzieje się tak, gdyż krew i limfa, które stale krążą, wyrównują różnice w produkcji ciepła różnych części ciała. Kontrolę nad tym procesem sprawuje ośrodek termoregulacji zlokalizowany w podwzgórzu. Efektem jego działania jest kontrola ilości ciepła traconego do ilości ciepła wytwarzanego. Ciepło wytwarzane przez organizm to produkt uboczny przemian komórkowych niezbędnych […]

By trener

Autonomiczny układ nerwowy.

Jest wyodrębnioną funkcjonalnie częścią układu nerwowego człowieka, który zaopatruje narządy wewnętrzne. Działanie AUN jest niezależnie od naszej woli; ogólnie część współczulna działa pobudzająco, część przywspółczulna hamująco. Nerwy AUN biegną tymi samymi drogami co włókna somatycznego układu nerwowego, ale działają na zupełnie inne receptory. Układ współczulny (sympatyczny) aktywizuje się podczas stresu (układ walki- ucieczki), układ przywspółczulny […]

By trener

Podstawowa przemiana materii (PPM), BMR Basal metabolic rate.

PPM z angielskiego BMR (Basal Metabolic Rate), określana jest inaczej tempem metabolizmu podstawowego. Jest to najniższa, niezbędna ilość energii jaką potrzebuje organizm dla zachowania podstawowych funkcji życiowych, takich jak: obrót metaboliczny składników komórek i utrzymywanie ich stałego składu strukturalnego, zachowanie gradientu stężeń elektrolitów między różnymi przestrzeniami wodnymi ustroju, przekształcanie energii chemicznej w energię zmian bioelektrycznych, […]

By trener
ti fitness maraton

Czy maratończykiem trzeba się urodzić?

Bieganie na długie dystanse staje się w Polsce coraz bardziej popularne. W kolejnych latach na starcie Maratonu Warszawskiego widzimy coraz większą liczbę uczestników. Naturalną koleją rzeczy każdy z nich chce biegać coraz szybciej i poprawiać swoje wyniki. Nasuwa się tutaj szereg pytań, a przede wszystkim to jakich wyników należy oczekiwać po np. półrocznych przygotowaniach i […]

By trener
kolarz

Wskaźniki charakteryzujące wielkość wydolności tlenowej.

Podstawowymi wskaźnikami używanymi do oceny wydolności człowieka są: maksymalny pułap tlenowy (VO2max) i próg przemian anaerobowych (lub próg mleczanowy). Maksymalny pułap tlenowy i możliwość jego wytrenowania. Maksymalny pułap tlenowy (VO2max) jest wielkością w dużej mierze zdeterminowaną genetycznie. Jest to podstawowy wskaźnik decydujący o wynikach w konkurencjach trwających od 4 do 8 minut (wszystkie biegi średnie, […]

By trener