Trening motoryczny


Zwiększ swój potencjał ruchowy, zadziałaj prewencyjnie i zmniejsz ryzyko kontuzji.


W naszej pracy koncentrujemy się na opracowaniu zindywidualizowanych programów treningowych opartych na celach danego zawodnika, wymaganiach dyscypliny sportowej oraz indywidualnym stylu życia sportowca.

trening-motoryczny

Nasze programy treningowe budowane są w taki sposób aby poprawiać wydajność organizmu poprzez pracę nad cechami takimi jak siła, moc, czy wydolność. Jednocześnie identyfikowane są tzw.  „najsłabsze ogniwa” w obrębie danych segmentów ciała; a następnie w zależności od potrzeb likwidowane są w nich deficyty ruchowe. Poprzez treningi nakierowane na zadania spotykane zarówno w sporcie jak i w życiu, dostosowujemy je do wymagań różnych specyficznych dyscyplin ale także codziennego funkcjonowania, które często stanowi dla naszego ciała większe obciążenie niż aktywność sportowa.

 Nasze treningi dedykowane są :
 
Trenuj według naszej filozofii :

Cztery filary treningu:

Nasze programy treningowej przygotowane są według koncepcji opartej na czterech filarach: rozwoju potencjału ruchowego, zdolnościach regeneracji, kompetencjach mentalnych oraz odżywianiu. Odpowiednie przygotowanie mentalne jest kluczowe przed rozpoczęciem każdego procesu treningowego tak by wyznaczone cele stały się osiągalne, podczas gdy odżywianie jest podstawą dla uzyskania jak najlepszych efektów samego treningu. Poprawa wzorców ruchowych stanowi wsparcie dla wymagań danej dyscypliny sportowej czy życia codziennego a regeneracja zapewnia mięśniom szybkie odbudowanie ich rezerw energetycznych oraz naprawę mikrourazów ,tak by możliwe było wykonanie kolejnego treningu na wymaganym poziomie.

Indywidualny trening

Każdy sportowiec lub klient korzystający z naszych usług otrzymuje skrojony na miarę program treningowy, dzięki któremu osiągnie szczyt swoich możliwości. Przed jego rozpoczęciem wykonywana jest seria testów : FMS (Functional Movement Screen™), Y-balance test , pośrednie próby oceny VO2max czy testy mocy i wydolności anaerobowej . Dodatkowo, naszych Klientów konsultujemy pod kątem ich nawyków żywieniowych oraz ustalamy przed i potreningowe zalecenia dotyczące suplementacji. Chodzi o to aby każdy osiągnął swój optymalny skład ciała. Wszystkie powyższe działania mają za główny cel stworzenie zintegrowanego  planu treningowego, który pozwala efektywniej wykorzystać posiadany czas.

Edukacja kluczem do sukcesu

Ważnym elementem każdego procesu treningowego jest poziom świadomości u samego ćwiczącego. Dlatego też staramy się, aby nasi podopieczni byli odpowiednio wyedukowani w zakresie techniki ćwiczeń, sposobów żywienia oraz zabiegów wspomagających regenerację. Dzięki temu osiągają oni więcej niż gdyby byli jedynie wykonawcami narzuconych zadań. Wiedza ta prowadzi do obniżenia w przyszłości ryzyka urazów, tworząc  swoistą „nadwyżkę sprawności”  prowadzącą do wydłużenia kariery sportowej (lub amatorskiej). Każdy z naszych podopiecznych nabywa umiejętności, które pozwalają mu na świadome i bezpieczne kontynuowanie procesu treningowego również poza naszą kontrolą.

Aby wspomagać naszych Podopiecznych i osiągać z nimi jak najlepsze efekty treningowe używamy wyłącznie sprzętu spełniającego najwyższe wymagania, zarówno pod względem rozwiązań technicznych jak i jakości wykonania. Na uwagę zasługują urządzenia takich firm jak Life Fitness, Keiser, VersaClimber czy WOODWAY. 
W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z nami.