Y-balance test.

Y-balanceY-Balance Test można nazwać funkcjonalnym goniometrem. To proste narzędzie, dzięki któremu możemy w krótkim czasie porównać poziom szeroko pojętej sprawności ( siły, koordynacji, stabilności, zakresów ruchu) prawej nogi do lewej. Próba polega na wykonaniu maksymalnych wychyleń w 3 różnych kierunkach. Najlepsze wartości dla lewej i prawej nogi podstawiamy do wzoru. Punktem odniesienia jest długość kończyny. Wynik mówi nam czy różnica pomiedzy jedną a drugą nogą mieści się w normach. Dzięki temu wiemy jakie obciążenia zastosowane w treningu będą bezpieczne dla ćwiczącego.

Trening przygotowania motorycznego