FMS - Testy podstawowe

Każdy z testów daje nam wiele informacji o ograniczeniach i zaburzeniach w układzie ruchu badanego.1. Głęboki przysiad – Deep Squat.


Pozycja wyjściowa: stopy ustawione równolegle na szerokość bioder, sylwetka wyprostowana, poprzeczka trzymana na wyciągniętych ramionach rozstawionych na szerokość barków

Ruch: Zadaniem badanego jest zejście biodrami jak najniżej utrzymując drążek jak najniżej

Najczęściej obserwowane zaburzenia możliwe do wykrycia za pomocą testu: ograniczenia ruchomości stawów ramiennych oraz klatki piersiowej, zaburzenia kontroli osiowości kończyn dolnych, ograniczenia zgięcia grzbietowego, stawów skokowych, ograniczenia ruchomości stawów biodrowych.2. Przeniesienie nogi nad płotkiem- Hurdle Step.


Pozycja wyjściowa: Ustawienie na wprost płotka, stopy ustawione równolegle na szerokość bioder, czubki butów dotykają do dolnej poprzeczki płotka, sylwetka wyprostowana, drążek leży na barkach i jest podtrzymywany rękami. Wysokość płotka równa się odległości podłogi do guzowatości piszczeli.

Ruch: Badany ma za zadanie przenieść stopę nad płotkiem nie dotykając płotka a następnie dotknąć piętą do podłoża.

Najczęściej obserwowane zaburzenia możliwe do wykrycia za pomocą testu: brak stabilności miednicy w płaszczyźnie strzałkowej lub/ i czołowej, brak dysocjacji ( oddzielenia) ruchu w stawie biodrowym od ruchu miednicy, zaburzenia równowagi, zaburzenia osiowości kończyn dolnych podczas ruchu zgięcia w biodrze.3. Przysiad w wykroku - In-Line Lunge.


Pozycja wyjściowa: Stopy ustawione w linii, odległość pięty nogi wykrocznej od czubka buta nogi zakrocznej, równa jest odległości podłogi od guzowatości piszczeli. Sylwetka wyprostowana, drążek trzymany oburącz u góry na wysokości lordozy szyjnej na dole na wysokości lordozy lędźwiowej. Jeśli nogą wykroczną jest noga prawa, to drążek u góry trzyma ręka lewa

Ruch: Osoba wykonująca test ma za zadanie z pozycji wyjściowej zejść do pozycji w której kolano kończyny zakrocznej dotyka do podłoża ( Listwy FMS)

Najczęściej obserwowane zaburzenia możliwe do wykrycia za pomocą testu: ograniczenia ruchomości stawów skokowych, utrata równowagi, brak możliwości symetrycznego obciążenia kończyn, zaburzenia kontroli ekscentrycznego hamowania (badany nie jest w stanie utrzymać pionowej postawy)4. Mobilność obręczy barkowej- Shoulder Mobility.


Pozycja wyjściowa: Sylwetka wyprostowana, ramiona wyprostowane wzdłuż ciała.

Ruch: Badany składa dłonie w pięści a następnie wykonuje ruch, którego zadaniem jest połączenia obu pięści za plecami . Jedna kończyna wykonuje ruch wyprostu i rotacji wewnętrznej, druga zgięcia i rotacji zewnętrznej, następnie badany wykonuje ruch odwrotny.

Najczęściej obserwowane zaburzenia możliwe do wykrycia za pomocą testu: ograniczenia rotacji zewnętrznej i wewnętrznej w stawie ramiennym, ograniczenia ruchomości klatki piersiowej, zaburzenia stabilności łopatek.5. Uniesienie wyprostowanej nogi z leżenia tyłem – ASLR.


Pozycja wyjściowa: Leżenie tyłem, kończyny dolne wyprostowane przylegają do podłogi, neutralnie ustawiony staw skokowy , kończyny górne spoczywają wzdłuż tułowia.

Ruch: Testowany wykonuje ruch zgięcia w stawie biodrowym przy zachowaniu wyprostowanego stawu kolanowego w kończynie testowanej jak i w kończynie przeciwnej.

Najczęściej obserwowane zaburzenia możliwe do wykrycia za pomocą testu: ograniczenie długości mięśni grupy kulszowo- goleniowej, zaburzenie stabilności miednicy w płaszczyźnie strzałkowej i poprzecznej6. Test Pompki - Trunk Stability Push Up.


Pozycja wyjściowa: Leżenie przodem, ręce z szeroko rozstawionymi palcami, ustawione tak, że kciuki są na wysokości oczodołów, łokcie aktywnie uniesione nad podłożem, stopy na szerokość bioder, czubki butów dotykają do podłogi, pięty w górze.

Ruch: Wykonujący test ma za zadanie odepchnąć się od podłoża do pozycji gdzie łokcie będą wyprostowanie a tułów nad ziemią

Najczęściej obserwowane zaburzenia możliwe do wykrycia za pomocą testu: zaburzenia stabilności miednicy w płaszczyźnie strzałkowej , asymetrie w obciążeniu kończyn górnych, zaburzenia stabilności łopatek w płaszczyźnie strzałkowej7. Test stabilności rotacyjnej - Rotational Stability.


Pozycja wyjściowa: Klęk podparty, ręce na szerokość barków, ustawione pod barkami, kolana na szerokość bioder, ustawione pod biodrami. Dłonie oraz kolana powinny dotykać do listwy.

Ruch: Zadaniem testowanego jest uniesienie kończyny górnej i dolnej po tej samej stronie a następnie dotknięcie kolanem do łokcia. Ruch powinien być wykonany trzykrotnie

Najczęściej obserwowane zaburzenia możliwe do wykrycia za pomocą testu: stabilność tułowia w płaszczyźnie czołowej, stabilność miednicy w płaszczyźnie strzałkowej , kontrola wyprostu w stawie biodrowym