X

Wypełnij formularz by otrzymać kupon


Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść regulaminu klubu oraz wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trenerindywidualny.pl Sp. Z o.o. ul Ciszewskiego 15 w Warszawie, celem realizacji umowy w zakresie świadczenia usług przez klub.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trenerindywidualny.pl Sp.z o.o. w Warszawie w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mailowy informacji handlowych wysyłanych przez Trenerindywidualny.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w imieniu spółki, bądź na zlecenie jej partnerów biznesowych.
Akceptujemy karty
fitness klub ursynówfitness ursynówsiłownia ursynówsiłownia ursynówfitness ursynów
 1. Uczestnictwo w zajęciach grupowych możliwe jest po uprzednim pobraniu żetonu w Recepcji Klubu.
 2. Przebywanie w sali i korzystanie ze sprzętu do ćwiczeń jest dozwolone tylko w obecności instruktora.
 3. Po zakończeniu zajęć, uczestnicy zobowiązani są do odniesienia używanego sprzętu fitness, na miejsce, w którym znajdował się przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Uczestnicy zajęć grupowych są zobowiązani do bezwzględnego dostosowania się do poleceń instruktora, wynikających z toku zajęć, a także do niezakłócania ich przebiegu.
 5. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są, przed rozpoczęciem ćwiczeń, do poinformowania instruktora o ewentualnych chorobach lub dolegliwościach zdrowotnych.
 6. Na sali fitness nie mogą przebywać dzieci.
 7. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie - pracownik recepcji lub instruktor, ma prawo nie zezwolić osobom spóźnionym na dołączenie do ćwiczących po rozpoczęciu zajęć.
 8. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku niedostatecznej ilości zainteresowanych osób (mimimum 5 osób).
 9. Wejście na salę fitness dozwolone jest tylko w czystym obuwiu sportowym, zmienionym na terenie klubu.
 10. Uczestnicy zajęć JOGI zobowiązani są do ćwiczenia boso. Niedostosowanie się do poleceń instruktora skutkuje niedopuszczeniem do zajęć.
 11. Niedozwolone jest otwieranie okien.

UMÓW SIĘ NA PIERWSZY, DARMOWY TRENING PERSONALNY

+
ogólnorozwojowy sylwetkowy
rehabilitacyjny po kontuzji motoryczny
pod kątem innego sportu
nasz karnet karta MultiSport
fitprofit ok system sam trening z wejściem
Zapoznałem się i akceptuję regulamin treningów personalnych.